Wyznawca czy męczennik? Co za różnica ...
[Confessor or martyr? What's the difference ....]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Święty Maksymilian nie(roz)poznany
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Insytut Duchowości WT KUL