Kapłaństwo Posługi
[The ministerial priesthood]

Udział w konferencji

Miejsce: Lublin