Etapy prowadzenia procesu beatyfikacyjnego i mogące wystąpić trudności
[Stages of the process of beatification and difficulties]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Johannes Schneider – wrocławski działacz społeczny XIX w. i świadek na nowe czasy. Johannes Schneider – ein Breslauer Sozialreformer des 19. Jahrhunderts und Vorbild für folgende Generationen
Miejsce: Wrocław