Kościół i Europa – wspólna droga
[Church and Europe - a common way]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Koło Naukowe Kanonistów; Instytut Prawa Kanonicznego KUL