Wprowadzenie Euro w Polsce – problematyka prawna
[The introduction of the Euro in Poland - Legal issues]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Stowarzyszenie Absolwentów Prawa; WPPKiA KUL