I Dzień Urzędnika. Perspektywy zatrudnienia po administracji...
[Clerk’s day. Career opportunities after administration]

Udział w konferencji

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Koło Naukowe Studentów Administracji, Instytut Administracji WPPKiA KUL