Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy
[Models of lawyers education. Experiences and perspectives]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy
Miejsce: Lublin