Prawo naturalne a wady zgody małżeńskiej
[Natural Law and Invalidity of Matrimonial Consent]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Prawo naturalne a prawo małżeńskie
Miejsce: Kraków
Nazwa jednostki: Instytut Prawa Kanonicznego UPJPII