Członek Rady Naukowej
[Scientific Board]

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

Czasopismo: Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL