Program utworzenia narodowego rejestru stanu cywilnego oraz jednego i jedynego dokumentu tożsamości
[Program of the national civil status register, and of the one and only identity document]

Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych

Rok wydania: 2010
Autor (twórca): Luis Mauricio Figueroa Gutierrez