Studia doktoranckie – reguły kształcenia
[PhD studies - education rules]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Nazwa jednostki: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Warszawa)