Seminarium Programy wymiany międzynarodowej pracowników i studentów w roku akad. 2009/2010
[The seminar International exchange programs for staff and students in the academic year 2009/10]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Wyższa Szkoła Krakowska im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Nazwa jednostki: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Warszawa),