Prawo rodzinne z punktu widzenia prawa naturalnego
[Family law from the perspective of natural law]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Inauguracja Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Administracyjnych w zakresie rejestracja stanu cywilnego
Miejsce: Lublin