Planowanie inwestycji publicznych - aspekty prawne, ekonomiczne, środowiskowe
[Public investment planning - legal, economic, environmental aspects]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: KUL, Instytut Administracji