Rodzina jako podmiot życia społecznego
[The family as a social entity]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: I Ogólnopolski Kongres Politologii – (Warszawa 22-24 września 2009 r.)
Miejsce: Warszawa