Męczeństwo w ujęciu prawnokanonicznym
[Martyrdom in canon law]

Hasło encyklopedyczne

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2008
Tytuł publikacji: Encyklopedia Katolicka
Redaktorzy: Eugeniusz Ziemann
Tom: 12
Kolumny od-do: 702-704