Recenzent
[Reviewer]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Robert Maria Leżohupski
Tytuł publikacji: De instituto religioso utpote persona iuridica
Nazwa jednostki: UKSW, Wydział Prawa Kanonicznego