Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej
[Preparation of the beatification cause]

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Prawa Kanonizacyjnego