Nowelizacja procedury cywilnej i jej wpływ na praktykę prawniczą
[Amendments to civil procedure and its impact on legal policy]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin