Świętość na marginesach
[The holiness on margins]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Saragossa