Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie
[Scientific Meeting of the Legal Commission, Polish Academia of Sciences, Lublin]

Udział w konferencji

Miejsce: Lublin