Postępowanie administracyjne w Kościele
[Administrative proceedings in the Church]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin