Japonia, Niemcy - odzyskany honor w rozwoju gospodarczym
[Japan, Germany - honor recovered in economic development]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych KUL