Elementy prawnokanoniczne męczeństwa podlegające weryfikacji
[Legal elements of the canonical martyrdom]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Discipulos y testigos de Aquel cuya muerte nos dio vida
Miejsce: Lublin