Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

Odznaczenie krajowe państwowe