Wpływ prawa rzymskiego na małżeńskie prawo kanoniczne i polskie
[The influence of Roman law on the canonical and Polish marriage law]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Pierwszy Tydzień Prawa Rzymskiego
Miejsce: Meksyk