Zagadnienie męczeństwa w obowiązującym prawie i praktyce kanonizacyjnej
[The issue of martyrdom in the existing law and practice of canonization]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Kraków
Rok wydania: 2012
Tytuł publikacji: Postępowanie beatyfikacyjne drogą męczeństwa. T. 8. Świętość Kanonizowana
Redaktorzy: Szczepan T. Praśkiewicz
Strony od-do: 35-59