Diecezjalny etap postępowania w sprawach męczenników
[The diocesan phase of proceedings in cases of martyrs]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Kraków
Rok wydania: 2012
Tytuł publikacji: Postępowanie beatyfikacyjne drogą męczeństwa
Redaktorzy: Stefan T. Praśkiewicz
Strony od-do: 61-83