Rekognicja w prawie kanonizacyjnym
[Recognition in Canonization Law]

Hasło encyklopedyczne

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2012
Tytuł publikacji: Encyklopedia Katolicka
Redaktorzy: Edward Gigilewicz
Tom: 16
Kolumny od-do: 1370-1371