Polska Komisja Akredytacyjna - I zespół nauk społecznych

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

Nazwa jednostkiSZK_INST: Polska Komisja Akredytacyjna