Aktualność przesłania Arcybiskupa Józefa Życińskiego
[Topicality of the message of Archbishop Józef Życiński]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin