Aktualność przesłania Prymasa Stefana Wyszyńskiego w oczekiwaniu na beatyfikację
[The validity of the message of Primate Wyszyński]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin