Członek Rady Doskonałości Naukowej

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

Nazwa jednostkiSZK_INST: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego