Ewolucja norm dotyczących posługi uświęcania w uchwałach synodów (archi)diecezji katowickiej
[The evolution of norms regarding the sanctifying ministry in the resolutions of synods of the Katowice (archi)diocese]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Łukasz Radecki
Tytuł publikacji: Ewolucja norm dotyczących posługi uświęcania w uchwałach synodów (archi)diecezji katowickiej
Nazwa jednostki: UKSW