Prawo w służbie humanizacji życia
[ Law in the service of humanization of life]

Recenzja artykułu naukowego