"Noli metuere et noli timere"
[Don't be afraid]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: "Noli metuere et noli timere"
Miejsce: Lublin