Jawni grzesznicy. Czy zasadne jest ich publiczne piętnowanie?
[The manifest sinners. Is their public stigmatisation justified?]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: "Co mówić i jak mówić?" Ochrona tajemnicy, dobrego imienia oraz intymności w prawie Kościoła
Miejsce: Kraków