Wpływ migracji z krajów islamskich na małżeństwo i rodzinę katolicką
[ Influence of migration from Islamic countries to the Catholic family]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: III Międzynarodowy Kongres Ruchu "Europa Christi". Sesja lubelska: Kościół i państwo w służbie rodziny"
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Fundacja "Myśląc Ojczyzna"; Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL; Stowarzyszenie Aboslwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL; Wydział Lekarsko-Dentystyczny UM w Lublinie