Męczennicy XX i XXI wieku
[ Martyrs of the 20th and 21st century]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Bydgoszcz