Islamizacja prawa karnego na przykładzie pakistańskiego prawa o bluźnierstwie
[Islamization of criminal law on the example of the Pakistani blasphemy law]

Recenzja artykułu naukowego