Etyka i moralność w nakładaniu sankcji karnych w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku - domniemanie poczytalności sprawcy
[Ethics and morality in the imposition of criminal sanctions based on the provisions of the Code of Canon Law of 1983 - presumption of sanity of the perpetrator]

Recenzja artykułu naukowego