"Polscy kanoniści w służbie Bogu i Ojczyźnie. 100 lat prawa kanonicznego w KUL"
[ "Polish canonists in the service of God and the Homeland - 100 years of canon law in KUL"]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin