II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"
[II National Scientific Conference "Code of Canon Law in the research of young scientists"]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"
Miejsce: Lublin