Jan Paweł II jako promotor świętości
[John Paul II as promoter of holiness]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Studia Prawnicze KUL (ISSN: 1897-7146)
Rok wydania: 2017
Numer czasopisma: 4(72)
Strony od-do: 19-36
Streszczenie: Po przywołaniu badań ks. prof. Henryka Misztala nad świętością kanonizowaną według Jana Pawła II, Autor ukazuje najpierw znaczenie odnowienia procedury kanonizacyjnej dla promocji świętości (I). Następnie przybliża efektywność stosowania Konstytucji i Norm z 1983 r., nadal aktualnych, tylko doposażonych przez Instrukcję Sanctorum Mater wydaną za pontyfikatu Benedykta XVI oraz normy o administrowaniu funduszami procesów i regulamin konsulty medycznej za papieża Franciszka. Promocja świętości przez praktykę publicznego jej uznawania (p. II) – odzwierciedla statystykę beatyfikacji i kanonizacji przeprowadzonych przez Jana Pawła II w ciągu 27 lat pontyfikatu. Ich znaczenie w dziele nowej ewangelizacji i wychowaniu do świętości (III) doceniają i rozwijają również późniejsi papieże.
Słowa kluczowe: Jan Paweł II, świętość, promotor, kanonizacje, beatyfikacje, nowa ewangelizacjaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Wiesław Bar",
title = "Jan Paweł II jako promotor świętości",
journal = "Studia Prawnicze KUL",
year = "2017",
number = "4(72)",
pages = "19-36"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bar, W. (2017). Jan Paweł II jako promotor świętości. Studia Prawnicze KUL, 4(72), 19-36.