Dydaktyka i badania z zakresu prawa kanonizacyjnego oraz sakramentów świętych. I. Prawo kanonizacyjne
[Didactics and research in the field of canonization law and sacraments. I. The law of canonization]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2018
Tytuł publikacji: 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
Redaktorzy: Krzysztof Burczak, Emilia Czepczyńska, Marzena Dyjakowska, Maciej Jońca, Sebastian Kwiecień
Strony od-do: 391-401