Sprawy kanonizacyjne po Sanctorum Mater – 10 lat doświadczeń
[Cases of canonization after Sanctorum Mater - 10 years of experience]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Sprawy kanonizacyjne po Sanctorum Mater – 10 lat doświadczeń
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych KUL