Jan Paweł II jako promotor świętości
[John Paul II as the promoter of holiness]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II
Miejsce: Lublin