Przyszłość układów zawartych przez Hiszpanię ze Stolicą Apostolską. Miejsca kultu i asystencja religijna (według programów partii politycznych na wybory generalne w 2015 r.)
[The Future of the Agreements Between Spain and Holy See. The Places of Worship and Religious Assistance (According to the Programs of Political Parties in the General Elections in 2015) [SUMMARY]]

Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych