Przyszłość układów zawartych przez Hiszpanię ze Stolicą Apostolską. Zagadnienia prawne (według programów partii politycznych na wybory generalne w 2015 r.)
[The Future of Agreements Concluded by Spain with the Holy See. Legal Issues (According to the Programs of Political Parties on the General Elections in 2015) [SUMMARY]]

Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych