Recenzent
[Reviewer]

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

Czasopismo: Studia z Prawa Wyznaniowego (ISSN: 2081-8882)